Zgłoszenia do projektu już się rozpoczęły!

Jeżeli jesteś członkiem rodziny osoby długotrwale zaginionej, czyli zaginięcie nastąpiło przed 1 stycznia 2004 roku (z wykluczeniem zaginięć w czasie wojny), możesz zostać zakwalifikowany do projektu.

Nawet jeżeli do tej pory zaginięcie nie zostało zgłoszone na Policji lub nie jest zarejestrowane w bazie Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, również możesz zgłosić się do projektu. W tym celu zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

Formularz zgłoszeniowy

Dane osoby zgłaszającej


Dane osoby zaginionejCzy zaginięcie zostało zgłoszone na Policji?
 Tak Nie


Czy zaginięcie zostało zgłoszone w Fundacji ITAKA?
 Tak Nie