Projekt GeNN realizowany jest przez Konsorcjum, którego liderem jest Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Fundacja wraz z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji była inicjatorem projektu GeNN. Trzeci członek Konsorcjum to przedsiębiorca prywatny – Agencja Interaktywna Esencja Studio. Realizacja projektu jest dofinansowywana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu programu „Innowacje Społeczne”, w którym projekt GeNN otrzymał pierwszą notę.

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest jedyną organizacją w Polsce całościowo zajmującą się problemem zaginięć. Nie tylko pomaga w poszukiwaniach, ale też wspiera rodziny i bliskich osób zaginionych. Specjaliści Fundacji ITAKA udzielają wsparcia psychologicznego, doradzają w kwestiach prawnych i socjalnych. Każdego roku Fundacja prowadzi ok. 1400 spraw. W Warszawie Fundacja prowadzi Punkt Wsparcia Bezpośredniego, zaś w Gdańsku i w Katowicach funkcjonują grupy wsparcia. Oprócz działań poszukiwawczych i wspierających ITAKA prowadzi programy profilaktyczne mające na celu zmniejszenie liczby zaginięć: program „Nie uciekaj”, kierowany do nastolatków, akcja „Bezpieczna Praca” adresowana do osób planujących wyjazd do pracy za granicę oraz „Stop depresji” dla osób borykających się z tą chorobą. Fundacja prowadzi serwis www.zaginieni.pl oraz stronę organizacji www.itaka.org.pl.

W ramach Projektu GeNN został zawiązany zespół projektowy odpowiedzialny za:

 • przeszukanie Internetowej Bazy Danych Osób Zaginionych i NN prowadzonej przez Fundację ITAKA,
 • wytypowanie 300-stu rodzin osób zaginionych, których bliscy zaginęli przed 2004 rokiem (z wyłączeniem zaginięć w czasie wojny),
 • kontakt z rodzinami, udzielenie specjalistycznej pomocy i kwalifikacja do projektu,
 • analiza archiwalna spraw poszukiwawczo-identyfikacyjnych,
 • wytypowanie 400 próbek materiału biologicznego ze spraw archiwalnych osób zmarłych, pochowanych jako „NN” przed 2004 r. do badań DNA (we współpracy z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji),
 • analiza sytuacji prawnej w zakresie identyfikacji osób długotrwale zaginionych i zmarłych, pochowanych jako „NN”,
 • przygotowanie postulatów zmian prawnych lub organizacyjnych.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

to instytut badawczy funkcjonujący w strukturach organizacyjnych policji, który realizuje zadania Komendy Głównej Policji w zakresie techniczno- kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości m.in. poprzez wykonywanie prac badawczo-wdrożeniowych, porównawczych i eksperckich w dziedzinie kryminalistyki. Koordynuje i nadzoruje wykonanie zadań przez jednostki policji w sferze techniczno- kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń. Opracowuje metody, normy i standardy pracy techniki kryminalistycznej w policji oraz nadaje i weryfikuje uprawnienia do samodzielnego opracowywania ekspertyz i wydawania opinii kandydatom na ekspertów kryminalistyki.

Zadaniem drugiego członka Konsorcjum jest:

 • badanie DNA w celu identyfikacji genetycznej osób pochowanych jako NN, czyli zwłok o nieustalonej tożsamości, na podstawie 400 próbek materiału biologicznego wytypowanego na podstawie analizy archiwalnych spraw poszukiwawczo – identyfikacyjnych,
 • dokonanie analizy porównawczej 400 próbek z materiału archiwalnego ze wszystkimi profilami DNA rodzin, które są dotychczasowo zarejestrowane w Bazie Danych DNA, jak również z tymi profilami DNA, które będą na bieżąco wprowadzane w trakcie trwania projektu, czego zakładanym efektem będzie identyfikacja osób poszukiwanych od lat.

Esencja Studio Interactive&Communication

specjalizuje się w efektywnym marketingu firm, instytucji i kampanii społecznych w Internecie. Tworzy strategie e-marketingowe oraz wszystkie potrzebne do ich realizacji narzędzia. Projektuje strony i serwisy www, gry, aplikacje na Facebook, a także złożone systemy on-line, aplikacje mobilne, filmy wirusowe i spoty wideo, jak również infografiki i infoanimacje, realizacje w 2D i 3D. Zespół kreatywny opracowuje niestandardowe formy promocji i znajduje ich praktyczne zastosowanie. Zespół programistów, grafików i projektantów UX tworzy zaplecze technologiczne, dzięki któremu możliwa jest kompleksowa obsługa w ramach jednej firmy.

Jako trzeci członek Konsorcjum agencja:

 • zaprojektuje, zaprogramuje oraz wdroży narzędzie informatyczne, które umożliwi zarządzanie danymi zbieranymi podczas trwania projektu przez Fundację ITAKA oraz CLKP,
 • umożliwi sprawne przetwarzanie i wyszukiwanie rekordów w celu porównywania i kojarzenia zbiorów informacji na temat osób zaginionych ze zbiorami informacji uzyskanymi wobec zwłok “NN”,
 • zaprojektowała stronę www projektu oraz odpowiada za jej administrację,
 • prowadzi działania public relations w zakresie informowanie opinii publicznej na temat zasad, celów oraz bieżących wydarzeń związanych z projektem.