Co to jest Projekt GeNN?

OK. 3700 OSÓB JEST OBECNIE POCHOWANYCH W POLSCE JAKO “NN”

OK. 3700 OSÓB JEST OBECNIE POCHOWANYCH W POLSCE JAKO “NN”, czyli bezimiennie, bez ustalonej tożsamości. Celem projektu jest próba określenia możliwości wyjaśnienia części spraw tego typu.

OK. 3700 OSÓB JEST OBECNIE POCHOWANYCH W POLSCE JAKO “NN”
LICZBA OK. 44OO SPRAW OSÓB DŁUGOTRWALE ZAGINIONYCH pozostaje od lat niewyjaśniona.

JEDNOCZEŚNIE LICZBA OK. 44OO SPRAW OSÓB DŁUGOTRWALE ZAGINIONYCH pozostaje od lat niewyjaśniona. Przypuszczalnie 80% z nich zostało pochowanych właśnie jako osoby “NN”.

LICZBA OK. 44OO SPRAW OSÓB DŁUGOTRWALE ZAGINIONYCH pozostaje od lat niewyjaśniona.
DNA osób bezimiennie pochowanych zostanie skorelowane z DNA członków rodzin długotrwale zaginionych.

PORÓWNAMY OBIE GRUPY POPRZEZ ANALIZĘ PRÓBEK materiału genetycznego. Do tego badania wytypujemy 400 przypadków. DNA osób bezimiennie pochowanych zostanie skorelowane z DNA członków rodzin długotrwale zaginionych.

 

DNA osób bezimiennie pochowanych zostanie skorelowane z DNA członków rodzin długotrwale zaginionych.
PROJEKT GENN MA DOPROWADZIĆ DO WYJAŚNIENIA SPRAW osób długotrwale zaginionych

PROJEKT GENN MA DOPROWADZIĆ DO WYJAŚNIENIA SPRAW osób długotrwale zaginionych, a tym samym identyfikacji osób zmarłych pochowanych jako “NN” oraz stworzyć wytyczne do zmian prawnych i organizacyjnych w takich przypadkach.

PROJEKT GENN MA DOPROWADZIĆ DO WYJAŚNIENIA SPRAW osób długotrwale zaginionych

Dowiedz się więcej

Harmonogram projektu

1

1.09.2015

Rozpoczęcie analizy archiwalnych spraw poszukiwawczych

2

1.01.2016

Początek typowania rodzin zaginionych do projektu

3

1.03.2017

Utworzenie bazy osób pochowanych jako NN

4

1.10.2017

Opracowanie analizy sytuacji prawnej i postulatów zmian

5

28.02.2018

Zakończenie prac projektu

6

29.05.2018

Publikacja raportu końcowego

Zobacz przebieg prac

Aktualności - efekty, statystyki, newsy

NEWS

Audycja o GeNN

Audycja o GeNN we wrocławskim Radio Gra

29.07.2016

Przeprowadzą badania, by ustalić tożsamość zmarłych pochowanych jako NN.

Liczba osób, które zaginęły wiele lat temu, wynosi około 4400, a liczba zmarłych pochowanych jako NN, czyli o Nieustalonej Tożsamości to około 3700. Więcej o materiale tutaj: http://radiogra.pl/przeprowadza-badania-by-ustalic-tozsamosc-zmarlych-pochowanych-jako-nn.html

Wszystkie aktualności

Partnerzy projektu