Co to jest Projekt GeNN?

OK. 3700 OSÓB JEST OBECNIE POCHOWANYCH W POLSCE JAKO “NN”

OK. 3700 OSÓB JEST OBECNIE POCHOWANYCH W POLSCE JAKO “NN”, czyli bezimiennie, bez ustalonej tożsamości. Celem projektu jest próba określenia możliwości wyjaśnienia części spraw tego typu.

OK. 3700 OSÓB JEST OBECNIE POCHOWANYCH W POLSCE JAKO “NN”
LICZBA OK. 44OO SPRAW OSÓB DŁUGOTRWALE ZAGINIONYCH pozostaje od lat niewyjaśniona.

JEDNOCZEŚNIE LICZBA OK. 44OO SPRAW OSÓB DŁUGOTRWALE ZAGINIONYCH pozostaje od lat niewyjaśniona. Przypuszczalnie 80% z nich zostało pochowanych właśnie jako osoby “NN”.

LICZBA OK. 44OO SPRAW OSÓB DŁUGOTRWALE ZAGINIONYCH pozostaje od lat niewyjaśniona.
DNA osób bezimiennie pochowanych zostanie skorelowane z DNA członków rodzin długotrwale zaginionych.

PORÓWNAMY OBIE GRUPY POPRZEZ ANALIZĘ PRÓBEK materiału genetycznego. Do tego badania wytypujemy 400 przypadków. DNA osób bezimiennie pochowanych zostanie skorelowane z DNA członków rodzin długotrwale zaginionych.

 

DNA osób bezimiennie pochowanych zostanie skorelowane z DNA członków rodzin długotrwale zaginionych.
PROJEKT GENN MA DOPROWADZIĆ DO WYJAŚNIENIA SPRAW osób długotrwale zaginionych

PROJEKT GENN MA DOPROWADZIĆ DO WYJAŚNIENIA SPRAW osób długotrwale zaginionych, a tym samym identyfikacji osób zmarłych pochowanych jako “NN” oraz stworzyć wytyczne do zmian prawnych i organizacyjnych w takich przypadkach.

PROJEKT GENN MA DOPROWADZIĆ DO WYJAŚNIENIA SPRAW osób długotrwale zaginionych

Dowiedz się więcej

Harmonogram projektu

1

1.09.2015

Rozpoczęcie analizy archiwalnych spraw poszukiwawczych

2

1.01.2016

Początek typowania rodzin zaginionych do projektu

3

1.03.2017

Utworzenie bazy osób pochowanych jako NN

4

1.10.2017

Opracowanie analizy sytuacji prawnej i postulatów zmian

5

28.02.2018

Zakończenie prac projektu

6

29.05.2018

Publikacja raportu końcowego

Zobacz przebieg prac

Aktualności - efekty, statystyki, newsy

NEWS

Kampaniespoleczne.pl o Projekcie GeNN

Poszukają zaginionych po genach

19.01.2016

Portal kampaniespoleczne.pl informuje o drugim etapie projektu GeNN, w którym Fundacja ITAKA będzie typowała rodziny osób długotrwale zaginionych do przeprowadzenia badań DNA. Finalnie zostanie wybranych 300 przypadków niezamkniętych spraw osób zaginionych sprzed 2004 roku.

Nadrzędnym celem projektu GeNN jest próba rozwiązania archiwalnych spraw z dwóch grup – pierwsza to sprawy osób długotrwale zaginionych, druga to sprawy osób zmarłych, pochowanych wiele lat temu jako NN. Posłuży do tego analiza porównawcza próbek DNA, wskazująca, które ze spraw są ze sobą tożsame i mogą zostać zamknięte.

Więcej informacji na stronie  portalu.

Wszystkie aktualności

Partnerzy projektu